Chính sách bảo mật khách hàng của Quadrant

Chính sách bảo mật khách hàng của Quadrant

[Ngày sửa đổi cuối cùng: Ngày 1 tháng 1 năm 2022]
Quadrant tôn trọng quyền riêng tư của bạn, và quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ bản tuyên bố về quyền riêng tư, chính sách bảo mật này tóm tắt cách chúng tôi sử dụng thông tin các nhân thu thập được từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập ngoại tuyến, trừ khi chúng tôi đề cập rõ ràng chính sách bảo mật này trong tuyên bố bảo mật bổ sung.Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Tương tác với chúng tôi, gửi thông tin cho chúng tôi hoặc đăng ký bất kỳ chương trình khuyến mãi hay dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, có nghĩa là bạn đã đồng ý chấp thuận cho chúng tôi và các công ty, chi nhánh liên quan với chúng tôi (sau đây gọi chung là Quadrant, chúng tôi, hoặc của chúng tôi), cũng như các dại diện của chúng tôi, nhà thầu phụ, bên thứ ba xử lý dữ liệu; việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn được quy định trong chính sách bảo mật này, và Quadrant được ủy quyền công khai những dữ liệu cá nhân này cho các bên thứ ba có liên quan.
Thu thập thông tin cá nhân
Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin tài khoản mạng xã hội, và phương thức liên hệ. Chúng tôi thu thập thông tin phụ thuộc vào sự tương tác của bạn với Quadrant và các lựa chọn mà bạn thực hiện, ví dụ như:• Xem bản tin và Blog ;
• Nộp đơn xin việc;
• Yêu cầu dịch vụ khách hàng;
• Các tuỳ chọn quảng cáo và tiếp thị khác.Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, Quadrant cũng tự động thu thập thông tin thông qua nhà cung cấp bên thứ ba (gọi là cookie). Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin chi tiết như loại thiết bị, thời gian, vị trí, loại trình duyệt web, phiên bản, địa chỉ IP, thông tin đăng ký.
Sử dụng thông tin cá nhân
Quadrant sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để cải thiện dịch vụ và trải nghiệm tương tác của chúng tôi. Mục đích sử dụng bao gôm các nội dung sau:• Phân tích và quản lý nội dung trang web, cải thiện trải nghiệm người dùng, thiết kế trang web, sản phẩm và dịch vụ;
• Quản lý và xử lý hồ sơ xin việc;
• Cung cấp và quản lý nội dung blog, tin tức và các nội dung khác có liên quan;
• Giải quyết các yêu cầu dịch vụ của khách hàng dựa trên thông tin cá nhân, cung cấp hỗ trợ và giao tiếp với khách hàng;
• Gửi các thông báo quan trọng cho khách hàng, ví dụ như các thay đổi về điều khoản, điều kiện và chính sách.;
• Phân tích và quản lý các chiến lược marketing và mức độ hài lòng của khách hàng;
• Giám sát và bảo vệ lợi ích hợp pháp thương mại.Bạn có thể chọn sửa đổi tuỳ chọn của mình bất cứ lúc nào, hay bạn cũng có thể sử dụng “liên hệ với chúng tôi” ở phía dưới để liên hệ với Quadrant.
Cooklies và những công nghệ khác
Như đã đề cập ở trên, Quadrant sử dụng sản phẩm của bên thứ ba để thu thập thông tin, ví dụ như cookie và Web beacon.
Cookie (gọi là HTTP cookie) là một phần số liệu được gửi từ trang web gửi đến trình duyệt của bạn. Nó được lưu trên máy tính của bạn, trong đó bao gồm thông tin và ghi lại hoạt động trình duyệt của người dùng.
Công nghệ mạng này thu thập dữ liệu riêng từ trình duyệt của bạn, ví dụ như địa chỉ IP của bạn, địa chỉ MAC, hành vi duyệt web… Mục đích của việc sử dụng cookie là giúp Quadrant cung cấp thông tin chính xác cho bạn tốt hơn. Nó cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao thiết kế trang web thông qua các tính năng được các nhân hoá.
Khi bạn nhận được một số loại Cookie, có thể trình duyệt của bạn sẽ hiển thị thông báo cho bạn. Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Bạn có thể thông qua cài đặt trình duyệt web để quản lý hoặc hạn chế Cookie.
Phân tích Google
Phân tích Google là do Google cung cấp một dịch vụ phân tích web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và kiểm tra tình hình sử dụng của trang web, từ đó biên soạn báo cáo về các hoạt động liên quan và chia sẻ các dịch vụ khác của Google.
Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để chỉnh sửa và cá nhân hoá các quảng cáo Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và số liệu sử dụng. Nơi sản xuất: Mỹ. Nhấp vàp đây để xem chính sách bảo mật của Google.
Quyền riêng tư của bạn
Bạn có thể thay đổi, chỉnh sửa hoặc xoá bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã lập hồ sơ dựa theo pháp luật hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu của bạn. Để sửa đổi thông tin, Quadrant có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Để thực hiện bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bạn có thể thông qua “ Liên hệ với chúng tôi” để liên hệ với chúng tôi.
Cập nhật chính sách quyền riêng tư
Quadrant sẽ không ngừng cập nhật và sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này thông qua cập nhật trang này. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản hiện hành của Chính sách Bảo mật.
Liên hệ chúng tôi
Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua các phương thức sau.
Địa chỉ email: [email protected]
Địa chỉ bưu điện:ATTN: Global Privacy/Legal Officer, Quadrant International Co. Ltd., 1120 Ringwood Ct, San Jose, CA 95131