Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

[Ngày sửa đổi cuối cùng: Ngày 1 tháng 1 năm 2022]

Nội dung trên trang web (trang web này) của Quadrant (sau đây gọi là Quadrant, chúng tôi, hoặc của chúng tôi) (đối với các thực thể liên quan và công ty liên kết đều được gọi chung là trang web) chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bản quyền và các tuyên bố về quyền sở hữu khác có trong nội dung phải được tôn trọng, và các tuyên bố đó cần phải được lưu trữ trong tất cả các bản sao. Việc không có những thông báo này không có nghĩa là chúng tôi không có quyền hạn, cũng không có nghĩa là chúng tôi không yêu cầu quyền này. Bạn nên tôn trọng lợi ích hợp pháp của những nội dung đó, và sử dụng nó một cách hợp pháp theo những nguyên tắc trung thực. Bạn không được sửa đổi, sao chép, hiển thị công khai, phát hành hoặc phân phối tài liệu theo bất kỳ hình thức nào, hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào. Nghiêm cấm sử dụng các tài liệu này trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trên in ấn phẩm hoặc trên mạng máy tính. Bản quyền và các luật khác bảo vệ nội dung và hình thức biên tập trên trang web này, mọi hành vi không được ủy quyền sử dụng đều có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các quyền hợp pháp khác. Bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không chấp nhận hoặc vi phạm thoả thuận trên, thì quyền sử dụng trang web này của bạn sẽ tự động bị chấm dứt.Ngoại trừ thông tin nhận dạng cá nhân, bất kỳ tài liệu nào, thông tin hoặc thông tin liên hệ (gọi chung là thông tin) mà bạn gửi hoặc đăng lên trang web sẽ được coi là không bảo mật và riêng tư.Quadrant không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào như vậy. Đồng thời, nếu như không được nêu rõ ràng, thì việc bạn gửi đi sẽ được coi là đã đồng ý (hoặc uỷ quyền). Quadrant và bên được cấp phép sẽ tự do sao chép, tiết lộ, phân phát, tổng hợp và khai thác các thông tin đó cho các mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Cũng như tất cả các dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản v.v. Việc bạn sử dụng trang web này không được vi phạm pháp luật và đạo đức cộng đồng. Bạn không được phát hành hoặc gửi lên bất kỳ nội dung hay tài liệu phi pháp, đe doạ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp trên trang web này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trang web này không cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo nào, bao gồm khả năng tiếp thị, khả năng phù hợp cho các mục đích cụ thể, hoặc đảm bảo không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Quadrant không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và tính đầy đủ tuyệt đối của thông tin. Nếu như trang web của Quadrant hay những nội dung miêu tả sản phẩm, dịch vụ và cấu hình có sự thay đổi thì không cần thông báo. Những tài liệu trên trang web cũng có thể đã quá cũ, và Quadrant không cam kết cập nhật mới nhất. Những thông tin được đăng tải trên web có thể là các sản phẩm, chương trình và dịch vụ không sử dụng được trong khu vực của bạn. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp từ tính tại địa phương để biết thêm thông tin chi tiết.
Hạn chế và trách nhiệm
Quadrant và các nhà cung cấp hoặc bên thứ ba không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm không giới hạn tổn thất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh), bất kể thiệt hại do việc sử dụng, hay không thể sử dụng trang web này và bất cứ trang web nào được kết nối với trang web này, hay bất kỳ thông tin nào có trong những trang web này. Nếu bạn cần bảo trì, sửa chữa hoặc chỉnh sửa thiết bị hoặc dữ liệu trên trang web này thì bạn phải chịu mọi chi phí phát sinh.
Liên hệ chúng tôi
Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua các phương thức sau.
Địa chỉ email:[email protected]
Địa chỉ bưu điện:ATTN: Global Privacy/Legal Officer, Quadrant International Co. Ltd., 1120 Ringwood Ct, San Jose, CA 95131