Tải xuống
Trình mô phỏng phương trình lực từ và ảnh hưởng của dòng tải
12/12/2018 Christina H Chen, Hui Meng, and Min Fan

Trình mô phỏng sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để có thể xác định lực từ trong các điều kiện biên khác nhau, nhưng trong thực tế không hề dễ dàng sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Dựa trên một lượng lớn dữ liệu cơ bản được tạo ra bởi trình mô phỏng từ trường 3D, Quadrant vẫn đang đảm bảo rằng phương trình từ trường Maxwell thân thiện với người dùng, do đó cho phép tính toán đơn giản thông qua các đầu vào Br, diện tích và độ dày của nam châm.

Trình mô phỏng phương trình lực từ và ảnh hưởng của dòng tải